Ninkharsag – The Dread March of Solemn Gods (review)

Engleski majstori mistično furioznog zvuka, pod snažnim utjecajima Meryful Fate-a, Bathory-a i Metallice te direktnim utjecajima skandinavskih black metal giganta kao što su Emperor, Dissection, Mayhem, Naglfar, Sacrillege, Dark Funeral, Unlord, Withered Beauty, na metal tržište uspješno izbacuju dugoočekivani album nakon debuta “The Blood of Celestial Kings” (2015). Sumerska mitologija, vječito preispitivanje mitoloških i religijskih aspekata,